Errata

Hoppsan Kerstin!

Trots att vi är många som läser och stickar oss igenom beskrivningarna, texterna och diagrammen i böckerna smyger det sig ibland in fel som man inte upptäcker förrän det hela redan är tryckt! Då får man göra Errata - och här hittar du den. Längst ned på sidan hittar du datum för när sidan senast uppdaterades, och hittar du några märkligheter så skicka gärna ett mail till mig. Tack! 

//Erika 


Errata - Stickat till Vardags

KOFTAN HELMI

Masktäthet - 18 m x 23 v


AUSTASJÖEN

Ärmslut stickas i Nila

Sid 34, vänster spalt, 4 rader nerifrån. Alltid i bottenfärgen Auri - 

ERSÄTT MED: Alltid i bottenfärgen Auri, förutom den första som görs i halskantens bottenfärg (Här Nila).


Sid 36: 

”Byt sedan till stickor 3,5 mm och mönstra enligt ärmdiagrammet. Ärmslutets resår stickas i Nila. Byt till stickor 2,5 mm, sticka 1 rätt varv där du ökar eller minskar för att få följande ...” STAINTÄUN

Diagram Staintäun 2 –  börja sticka efter diagrammet på den tredje maskan och upprepa sedan rapporten över varvet. 

Ärm – ökningar – nya avstånd mellan ökningarna i de olika storlekarna. Följ i övrigt beskrivningen för ärmen.

När ärmen mäter 10 cm ökas 1 m på var sida om mittmaskan. Öka sedan med 8 (8) 6 (6) 4 (4) cm mellanrum. OBS stl i XXXL görs ytterligare en ökning när ärmen mäter 52 cm. I storlek S är färdigt mått 63 cm.

OK – förtydligande gällande ökningar vartannat och vart fjärde varv.

Ökningar vartannat varv görs på varven 1, 3, 5 och 7 i diagrammet.

Ökningar vart fjärde varv görs på varven 1 och 5 i diagrammet.

När du satt av maskor mitt fram och arbetet stickas fram och tillbaka stickar du respektive varv från den sida där den aktuella färgen på garnet finns.


Stycket OK - ”Arbetet mönstras vidare enligt diagrammet Staintäun 2 ..” Det skall vara Staintäun 1. 


KOMMANDORAN
 - lägg upp 60 m inte 64 m! 


HÄLLMARK

Följande skall in på sid 69 efter meningen som är tre rader ner i första spalten "På tredje varvet.... ” Sticka 2 rm i bfg mellan raglanminskningarna. Före de 2 m görs en högerlutande minskning och efter de två raglanm görs en vänsterlutande minskning.

MYLLA -
Sid 67, höger spalt Masktäthet: enfärgad slätstickning på stickor 2,5 mm
Stickor 2,5 mm samt 3 mm och samma in under masktätheten

VANTEN VÄVA

Stycket mudd: Lägg upp 48 m med bfg och stickor 3 mm. Fördela maskorna på 4 stickor – 12 m på varje.

Vanten väva - 1 ruta fel i diagrammet; alltså hela rapporten skall börja en maska tidigare i mönsterrapporten. 

FEINKOFTA ULL/ERIKA
Sid 78, vänster spalt Knapphål, rad 6-  Lyft 2 m från höger till vänster sticka. Dra den högra maskan över den vänstra. Lyft över en till maska. Dra den förra maskan över den nya. Upprepa detta totalt 3 (2) ggr.   

Rad 16-      (4), 3 

SKY
Sid 109 höger spalt - Garnåtgång: (150), 200, (200), 250, (250), 300 gram.

ULLUNGE - BYXA
Sid 126 - här behöver vi förtydliga att det stickas vartannat varv rm vartannat am när rätstickning stickas runt.
”Byxan stickas runt från livet och ned. Den är rätstickad och har resår i midjan och nedtill. Arbetet mäts mitt fram. Observera - när du stickar rätstickning runt stickas vartannat varv med rm och vartannat med am…”

ULLUNGE - BYXA & MÖSSA

Masktätheten för byxan gäller för bägge plagg - tänk på att varje rätås är två varv när du räknar varv på rätstickning!


ULLUNGE TOSSA
Sid 130 - vänster spalt

Prematur - 8, 14, 8, 14 = 44 m

0-1 mån - 8, 16, 8, 16 = 48 m 

1-4 mån - 10, 17, 10,17 = 54 m 

4-9 mån - 12, 18, 12, 18 = 60 m 

9-18 mån - 12, 20, 12, 20  = 64 m 

1,5 - 2 år - 12, 25, 12, 25 = 74 m 

2-4 år - 12, 30, 12, 30 = 84 m 

AVIGT FÄRGSPEL
Det är några aviga maskor som saknas - men den markerade rapporten stämmer. 

sid 94: 1 varv bfg, sedan enligt diagrammet i 2 omg.
Byts ut mot: Avigt färgspel: 1 varv bfg, sedan enligt diagrammet i 2 omg och 5 v i bfg.

VÄVA TRÖJA & KOFTA
sid 58: stryk stycket Rätresår, det som anges under Halskant (sticka 2 v vriden…) stämmer. SAMTLIGA resårer på tröjan stickas enligt samma princip.

Sid 58 - andra spalten - väva tröjan

.. Sticka ett varv i etablerad resår över varvets alla maskor och sedan ytterligare 3 omgångar resår.

Sid 63 - andra spalten -

RS: Sticka ett varv i etablerad resår över varvets alla maskor och sedan ytterligare 3 omgångar resår.

På nästa varv ökar du jämnt fördelat över

varvet 5 (21) 29 (33) 29 (45) m = 113 (129) 141 (149) 149 (165) m. Sticka 1 varv.

sid 63: stryk stycket Rätresår,
Under: Halskant … Sticka 4 varv vriden resår – 2 rm i bm, 2 am, sedan stickas en förhöjning i nacken. 

- ett varv för mycket i bottenfärgen i diagrammet: Det enfärgade varvet nr 11 ovanifrån skall helt tas bort från båda plaggen. På koftan skall rutorna i silver på de översta två varven stickas i färgen Mylla.

SPALJÉ
Masktätheten skall vara med med st 2,75 mm - s 92

LILLSTRUMPAN
S 108, sista delen av första spalten och första meningen i spalt två.

Sticka enligt etablerad rätresår på fotens ovansida (sticka 2 och 3). 

Minska för foten enligt följande: Varv 1: Stickas med rm fram tills 3 m återstår på sticka 1 – 2 tills, 1 rm. Fortsätt sticka enligt etablerad rätresår på fotens ovansida (sticka 2 och 3)

ULLUNGE KOFTA
s 124
Ärmlängd 2-4 år - 28 cm

ULLUNGE VÄST
s 131

Sticka resåren så  här: Storlek (prematur),

0–1 mån, (1–4 mån), 4–9 mån: *1 rm i bm, 2 am,

1 rm i bm*, upprepa *–* varvet ut.

Storlek (9–18 mån), 1,5–2 år, (2–4 år): *1

am, 2 rm i bm, 1 am*, upprepa *–* varvet ut.

MÖNSTERBIBLIOTEK - från sid 133 

"Färgspel Avigt" - den markerade rapporten stämmer, på mönsterdelen efteråt saknas aviga maskor. 

"Diamant 4" - den markerade rapporten behöver omfattar en maska till - 16 m x 16 v


(2/5-2022)